• Passion for Education!

prev next
Zajęcia językowe:      Zajęcia artystyczne:
Angielski                           Rysunek
Francuski                               Malarstwo   
Niemiecki                              Grafika    


Terapia Pedagogiczna:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Terapia dysleksji rozwojowej
Pomoc uczniom z ADHD
Zajęcia dla dzieci mających trudności w uczeniu się
Ocena dojrzałości szkolnej


prev next