Angielski

dla

dzieci

i młodzieży

Speak4kids.png
logo_Direct_Language_Lab.png

Speak4Kids! Angielski dla dzieci

Speak4Kids to zajęcia dla dzieci z klas I - IV. 

Głównym celem kursu jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu. 

Termin: zajęcia dwa razy w tygodniu 

Czas trwania zajęć: 45 minut

Wiek: grupy I, II, III i IV klasa szkoły podstawowej

Koszt zajęć: 10 rat po 150 zł

Liczba zajęć w roku szkolnym: 60

Liczba uczestników: 8-9 osób

Nauczyciel i dzieci w bibliotece

Direct Method for English! Angielski dla dzieci i młodzieży

Speak4Kids! Angielski dla dzieci

Speak4Kids to zajęcia dla dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej. 

Metoda Sepak4Kids stwarza na zajęciach naturalne warunki komunikacji: lektor posługuje się tylko językiem angielskim, mówi do dzieci w naturalnym tempie mowy native speakera, mówi stale i oczekuje odpowiedzi automatycznie, tj. bez zastanowienia i bez tłumaczenia jej z języka polskiego. Rozmowy oparte są o prace z planszami ilustrującymi historie ze świata dziecka. Uczestnicy kursu poznają bohaterów ilustracji i wraz z nimi przezywają ich przygody. 

Termin: zajęcia dwa razy w tygodniu 

Czas trwania zajęć: 45 minut

Wiek: grupy I, II, III i IV klasa szkoły podstawowej

Koszt zajęć: 10 rat po 150 zł

Koszt podręcznika: 50 zł

Liczba zajęć w roku szkolnym: 60

Liczba uczestników: 8-9 osób

Nauczyciel i dzieci w bibliotece

Direct Method for English! Angielski dla dzieci i młodzieży

DMfE to zajęcia dla dzieci z klas V - VIII szkoły podstawowej. 

Głównym celem kursu jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych.  Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Termin: zajęcia dwa razy w tygodniu 

Czas trwania zajęć: 45 minut

Wiek: grupy V, VI, VII i VIII klasa szkoły podstawowej

Koszt zajęć: 10 rat po 150 zł

Koszt podręcznika: 50 zł

Liczba zajęć w roku szkolnym: 60

Liczba uczestników: 8-9 osób

Nastolatki i biblioteka
Studenci nastolatków

Sing&Play! Angielski Muzyka Ruch

Sing&Play to bardzo energiczne zajęcia zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej. Dedykowane są dzieciom, które czerpią radość ze śpiewania i gier ruchowych. Całe zajęcia odbywają się w języku angielskim. Podczas zajęć dzieci poznają piosenki i rymowanki, zapoznają się również ze słownictwem piosenek ze świata popkultury. 

Termin: zajęcia raz w tygodniu 

Czas trwania zajęć: 45 minut

Wiek: grupy: klasy II - III i IV - VII szkoły podstawowej

Koszt zajęć: 10 rat po 79 zł

Liczba zajęć w roku szkolnym: 30

Liczba uczestników: 10-20 osób

Kopia%20seasPop_edited.jpg
Pobierz fragment naszego podręcznika Direct Teens 2

Teens English Designed with Direct Method 2

Level A1/A2. Beginner/Elementary.

Contains:27 units; 7 modules