FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Moduł I - Jak bierni obserwatorzy mogą stać się Bohaterami?
szkolenie 7 marca 2020 roku
Warszawa
Rejestracja została zakończona

*Warunki Uczestnictwa 

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez firmę Oscar School jest przesłanie wypełnionego formularza.

2.Otrzymanie przez Oscar School wypełnionego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy firmą Oscar School a Zamawiającym oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza Oscar School wysyła maila z informacją o wpisaniu Uczestnika na listę.

4.Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest uregulowanie opłaty w terminie najpóźniej 14 dni  przed szkoleniem.

5.Anulacja zgłoszenia bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego możliwa jest w formie pisemnej na siedem dni roboczych przed odbyciem szkolenia – Organizator zobowiązuje się wówczas do zwrotu 50% kosztów. Nieodwołanie uczestnictwa lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia. Jest możliwość zmiany osoby Uczestnika.

7. W przypadku odwołania szkolenia przez firmę Oscar School Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaty na szkolenie.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Koniec zapisów

Numer konta bankowego:
ING Bank Śląski
51 1050 1041 1000 0090 9706 8101
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon

 +48 518 576 394

© Proudly created by Oscar School.